Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa

Địa chỉ: huyện Thăng Bình (Quảng Nam) Trụ sở chính: Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Bình Nguyên - Thăng Bình - Quảng Nam Email: thanghoahospital@gmail.com Điện thoại : (0510) 3678 119 Website: www.benhvienthanghoa.com.vn Giám đốc: ThS.Bs Nguyễn Thanh Phước