Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh triển khai tích cực, hiệu quả công tác đào tạo cán bộ y tế.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng I quy mô 1.000 giường kế hoạch. Bệnh viện hiện có 33 khoa, phòng và 5 trung tâm (Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115).

Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động là 837 (Trong đó Tiến sỹ: 01, Chuyên khoa II: 27, Thạc sỹ và Chuyên khoa I: 92, bác sỹ: 102, Dược sỹ đại học và sau đại học: 13, Cử nhân điều dưỡng/Cử nhân Kỹ thuật viên: 118, Điều dưỡng cao đẳng và trung cấp: 310)

Xác định công tác đào tạo là một trong 7 nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện, năm 2018 bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo, đặc biệt là đào tạo liên tục theo Thông tư 22 của Bộ Y tế, kết quả đào tạo năm 2019:

1. Tổ chức 19 lớp tập huấn, khóa đào tạo cho 5.717 lượt học viên, trong đó có 4.621 lượt học viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh và 1.096 lượt học viên của các bệnh viện trong ngành y tế Bắc Ninh.

2. Tổ chức 01 lớp đào tạo tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho 38 học viên, trong đó có 27 học viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh và 11 học viên của các bệnh viện trong ngành y tế Bắc Ninh.

 3. Tổ chức 08 hội nghị, hội thảo khoa học cho 1.669 lượt đại biểu, trong đó có 235 lượt đại biểu của Bệnh viện đa khoa tỉnh và 1.434 lượt đại biểu của các đơn vị trong ngành.

4. Tổ chức đào tạo chuyên môn kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc cho 98 lượt học viên thuộc 39 chuyên ngành.

5. Tổ chức 150 buổi hội chẩn chuyên môn trực tuyến với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tim Hà Nội.

 6. Tổ chức 12 lớp đào tạo theo Thông tư 22 của Bộ Y tế và cấp chứng chỉ cho 928 lượt học viên là các bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện.

7. Tiếp nhận 169 lượt học sinh, sinh viên đến thực tập tại bệnh viện.

BS. Bùi Thị Thuỷ – GĐ TT ĐT &CĐT