Hệ thống khám chữa bệnh tỉnh Quảng Bình

Ngành y tế Quảng Bình ra đời từ năm 1945, với đội ngũ cán bộ chủ yếu là y tá, hộ sinh và một số ít y sỹ Đông Dương, chưa có bác sỹ. Hình thức hoạt động của ngành y tế quân dân y là một, cùng phối hợp trong việc đào tạo để bổ sung cán bộ y tế cho các đơn vị tự vệ, bộ đội địa phương, dân quân du kích và chăm lo sức khoẻ nhân dân. Bước vào công cuộc đổi mới của đất nước, ngành Y tế Quảng Bình nguyện phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, của ngành; cùng cả nước nổ lực phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Quảng Bình – Sở Y Tế Tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình – Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới

Quảng Bình – Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Quảng Bình
Quảng Bình – Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình – Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới

Quảng Bình – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bố Trạch
Quảng Bình – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lệ Thủy
Quảng Bình – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Minh Hóa
Quảng Bình – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Quảng Ninh
Quảng Bình – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Tuyên Hóa