Hệ thống khám chữa bệnh tỉnh Quảng Ninh

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh , có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế). Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Quảng Ninh – Bệnh viện đa khoa VN-Thụy Điển Uông Bí
Quảng Ninh – Sở Y Tế Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh – Bệnh Viện Bảo Vệ Sức Khỏe Tâm Thần


Quảng Ninh – Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh – Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Quảng Ninh
Quảng Ninh – Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng
Quảng Ninh – Bệnh Viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bãi Cháy
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Cẩm Phả

Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hải Hà
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Triêu
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hoành Bồ
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Vân Đồn
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Cẩm Phả
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Móng Cái
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiên Yên
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Quảng Yên
Quảng Ninh – Trung Tâm Y Tế HuyệN Ba Chẽ
Quảng Ninh – Trung Tâm Y Tế Huyện Bình Liêu
Quảng Ninh – Trung Tâm Y Tế Huyện Cô Tô
Quảng Ninh – Trung Tâm Y Tế Huyện Đầm Hà
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Cẩm Phả
Quảng Ninh – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Hưng