Hệ thống khám chữa bệnh tỉnh Sơn LaSơn La – Sở Y Tế Tỉnh Sơn La
Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sơn La
Sơn La – Bệnh Viện Nội Tiết Sơn La
Sơn La – Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng
Sơn La – Bệnh Viện Phong và Da Liễu

Sơn La – Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền

Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Mai Sơn
Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Sông Mã
Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Sốp Cộp
Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thuận Châu
Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Mộc Châu
Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Thảo Nguyên Huyện Mộc Châu
Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Yên
Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Quỳnh Nhai
Sơn La – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Châu