Hệ thống khám chữa bệnh tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Trung Ương Huế
Thừa Thiên Huế – Sở Y Tế Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Thành Phố Huế
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Huế
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Mắt Huế
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Huế
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Tâm Thần Huế
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Đa Khoa Bình Điền
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Hương Trà
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Nam Đông
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Huyện Quảng Điền
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Hương Thủy
Thừa Thiên Huế – Trung Tâm Y Tế Huyện Phú Vang
Thừa Thiên Huế – Trung Tâm Y Tế A Lưới
Thừa Thiên Huế – bệnh viện đa khoa Chân Mây
Thừa Thiên Huế – Trung Tâm Y Tế Phong Điền
Thừa Thiên Huế – Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền