Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về vấn đề quyền lợi của người dân khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế